stdClass Object
(
  [fieldOptions] => Array
    (
    )

  [fieldRels] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [field] => 1
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2021-06-21T14:30:07-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 1
        )

      [1] => stdClass Object
        (
          [field] => 2
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2021-06-21T14:30:27-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 2
        )

      [2] => stdClass Object
        (
          [field] => 3
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2021-06-21T14:31:20-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 3
        )

      [3] => stdClass Object
        (
          [field] => 4
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2021-06-21T14:31:28-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 4
        )

      [4] => stdClass Object
        (
          [field] => 5
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2021-06-21T14:31:36-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 5
        )

      [5] => stdClass Object
        (
          [field] => 6
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2021-06-21T14:31:45-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 6
        )

      [6] => stdClass Object
        (
          [field] => 7
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2021-06-21T14:32:12-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 7
        )

      [7] => stdClass Object
        (
          [field] => 8
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2021-06-21T14:32:19-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 8
        )

      [8] => stdClass Object
        (
          [field] => 9
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2021-06-21T14:32:27-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 9
        )

      [9] => stdClass Object
        (
          [field] => 10
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2021-06-21T14:32:34-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 10
        )

      [10] => stdClass Object
        (
          [field] => 11
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2021-06-21T14:32:44-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 11
        )

      [11] => stdClass Object
        (
          [field] => 12
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2021-06-21T14:32:49-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 12
        )

      [12] => stdClass Object
        (
          [field] => 13
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2021-06-21T14:32:54-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 13
        )

      [13] => stdClass Object
        (
          [field] => 14
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2021-06-21T14:33:07-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 14
        )

      [14] => stdClass Object
        (
          [field] => 15
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2021-06-21T14:33:13-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 15
        )

      [15] => stdClass Object
        (
          [field] => 16
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2021-06-21T14:33:21-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 16
        )

      [16] => stdClass Object
        (
          [field] => 17
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2021-06-21T14:33:27-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 17
        )

      [17] => stdClass Object
        (
          [field] => 18
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2021-06-21T14:33:35-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 18
        )

      [18] => stdClass Object
        (
          [field] => 19
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2021-06-21T14:33:44-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 19
        )

      [19] => stdClass Object
        (
          [field] => 20
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2021-06-21T14:33:52-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 20
        )

      [20] => stdClass Object
        (
          [field] => 21
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2021-06-21T14:33:59-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 21
        )

      [21] => stdClass Object
        (
          [field] => 22
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2021-06-21T14:34:06-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 22
        )

      [22] => stdClass Object
        (
          [field] => 23
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2021-06-21T14:34:12-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 23
        )

      [23] => stdClass Object
        (
          [field] => 24
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2021-06-21T14:34:23-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 24
        )

      [24] => stdClass Object
        (
          [field] => 25
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2021-06-29T10:32:10-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 25
        )

      [25] => stdClass Object
        (
          [field] => 26
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T11:57:25-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 26
        )

      [26] => stdClass Object
        (
          [field] => 27
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T11:59:06-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 27
        )

      [27] => stdClass Object
        (
          [field] => 28
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T11:59:17-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 28
        )

      [28] => stdClass Object
        (
          [field] => 29
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T11:59:56-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 29
        )

      [29] => stdClass Object
        (
          [field] => 30
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:00:19-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 30
        )

      [30] => stdClass Object
        (
          [field] => 31
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:00:54-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 31
        )

      [31] => stdClass Object
        (
          [field] => 32
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:02:21-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 32
        )

      [32] => stdClass Object
        (
          [field] => 33
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:02:40-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 33
        )

      [33] => stdClass Object
        (
          [field] => 34
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:05:55-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 34
        )

      [34] => stdClass Object
        (
          [field] => 35
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:05:59-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 35
        )

      [35] => stdClass Object
        (
          [field] => 36
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:06:03-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 36
        )

      [36] => stdClass Object
        (
          [field] => 37
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:06:08-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 37
        )

      [37] => stdClass Object
        (
          [field] => 38
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:06:12-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 38
        )

      [38] => stdClass Object
        (
          [field] => 39
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:06:17-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 39
        )

      [39] => stdClass Object
        (
          [field] => 40
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:06:21-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 40
        )

      [40] => stdClass Object
        (
          [field] => 41
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:06:25-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 41
        )

      [41] => stdClass Object
        (
          [field] => 42
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:06:30-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 42
        )

      [42] => stdClass Object
        (
          [field] => 43
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:06:34-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 43
        )

      [43] => stdClass Object
        (
          [field] => 44
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:06:38-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 44
        )

      [44] => stdClass Object
        (
          [field] => 45
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:06:42-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 45
        )

      [45] => stdClass Object
        (
          [field] => 46
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:06:47-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 46
        )

      [46] => stdClass Object
        (
          [field] => 47
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:06:51-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 47
        )

      [47] => stdClass Object
        (
          [field] => 48
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:06:55-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 48
        )

      [48] => stdClass Object
        (
          [field] => 49
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:07:00-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 49
        )

      [49] => stdClass Object
        (
          [field] => 50
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:07:04-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 50
        )

      [50] => stdClass Object
        (
          [field] => 51
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:07:08-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 51
        )

      [51] => stdClass Object
        (
          [field] => 52
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:07:13-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 52
        )

      [52] => stdClass Object
        (
          [field] => 53
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:38:07-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 53
        )

      [53] => stdClass Object
        (
          [field] => 54
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:38:12-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 54
        )

      [54] => stdClass Object
        (
          [field] => 55
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:38:16-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 55
        )

      [55] => stdClass Object
        (
          [field] => 56
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:38:20-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 56
        )

      [56] => stdClass Object
        (
          [field] => 57
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:38:25-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 57
        )

      [57] => stdClass Object
        (
          [field] => 58
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:38:29-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 58
        )

      [58] => stdClass Object
        (
          [field] => 59
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:39:01-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 59
        )

      [59] => stdClass Object
        (
          [field] => 60
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:39:05-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 60
        )

      [60] => stdClass Object
        (
          [field] => 61
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:39:10-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 61
        )

      [61] => stdClass Object
        (
          [field] => 62
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:39:14-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 62
        )

      [62] => stdClass Object
        (
          [field] => 63
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:39:18-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 63
        )

      [63] => stdClass Object
        (
          [field] => 64
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:39:23-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 64
        )

      [64] => stdClass Object
        (
          [field] => 65
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:39:27-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 65
        )

      [65] => stdClass Object
        (
          [field] => 66
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:39:31-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 66
        )

      [66] => stdClass Object
        (
          [field] => 67
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:39:36-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 67
        )

      [67] => stdClass Object
        (
          [field] => 68
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:39:40-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 68
        )

      [68] => stdClass Object
        (
          [field] => 69
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:39:44-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 69
        )

      [69] => stdClass Object
        (
          [field] => 70
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:39:49-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 70
        )

      [70] => stdClass Object
        (
          [field] => 71
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:39:53-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 71
        )

      [71] => stdClass Object
        (
          [field] => 72
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:39:58-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 72
        )

      [72] => stdClass Object
        (
          [field] => 73
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:40:02-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 73
        )

      [73] => stdClass Object
        (
          [field] => 74
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:40:06-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 74
        )

      [74] => stdClass Object
        (
          [field] => 75
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:40:10-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 75
        )

      [75] => stdClass Object
        (
          [field] => 76
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:40:15-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 76
        )

      [76] => stdClass Object
        (
          [field] => 77
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:40:19-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 77
        )

      [77] => stdClass Object
        (
          [field] => 78
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:40:23-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 78
        )

      [78] => stdClass Object
        (
          [field] => 79
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:40:28-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 79
        )

      [79] => stdClass Object
        (
          [field] => 80
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:40:32-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 80
        )

      [80] => stdClass Object
        (
          [field] => 81
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:40:36-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 81
        )

      [81] => stdClass Object
        (
          [field] => 82
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:40:41-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 82
        )

      [82] => stdClass Object
        (
          [field] => 83
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:40:45-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 83
        )

      [83] => stdClass Object
        (
          [field] => 84
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:40:49-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 84
        )

      [84] => stdClass Object
        (
          [field] => 85
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:40:54-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 85
        )

      [85] => stdClass Object
        (
          [field] => 86
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:40:58-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 86
        )

      [86] => stdClass Object
        (
          [field] => 87
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:41:02-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 87
        )

      [87] => stdClass Object
        (
          [field] => 88
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:41:07-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 88
        )

      [88] => stdClass Object
        (
          [field] => 89
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:41:11-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 89
        )

      [89] => stdClass Object
        (
          [field] => 90
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:41:15-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 90
        )

      [90] => stdClass Object
        (
          [field] => 91
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:41:20-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 91
        )

      [91] => stdClass Object
        (
          [field] => 92
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:41:24-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 92
        )

      [92] => stdClass Object
        (
          [field] => 93
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:42:14-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 93
        )

      [93] => stdClass Object
        (
          [field] => 94
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:42:17-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 94
        )

      [94] => stdClass Object
        (
          [field] => 95
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:42:21-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 95
        )

      [95] => stdClass Object
        (
          [field] => 96
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:42:26-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 96
        )

      [96] => stdClass Object
        (
          [field] => 97
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:42:31-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 97
        )

      [97] => stdClass Object
        (
          [field] => 98
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:42:34-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 98
        )

      [98] => stdClass Object
        (
          [field] => 99
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:42:39-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 99
        )

      [99] => stdClass Object
        (
          [field] => 100
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:42:44-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 100
        )

      [100] => stdClass Object
        (
          [field] => 101
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:42:47-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 101
        )

      [101] => stdClass Object
        (
          [field] => 102
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:42:52-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 102
        )

      [102] => stdClass Object
        (
          [field] => 103
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:42:56-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 103
        )

      [103] => stdClass Object
        (
          [field] => 104
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:43:01-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 104
        )

      [104] => stdClass Object
        (
          [field] => 105
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:43:05-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 105
        )

      [105] => stdClass Object
        (
          [field] => 106
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:43:09-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 106
        )

      [106] => stdClass Object
        (
          [field] => 107
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:43:13-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 107
        )

      [107] => stdClass Object
        (
          [field] => 108
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:43:19-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 108
        )

      [108] => stdClass Object
        (
          [field] => 109
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:43:22-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 109
        )

      [109] => stdClass Object
        (
          [field] => 110
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:43:26-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 110
        )

      [110] => stdClass Object
        (
          [field] => 111
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:43:31-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 111
        )

      [111] => stdClass Object
        (
          [field] => 112
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:43:36-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 112
        )

      [112] => stdClass Object
        (
          [field] => 113
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:43:39-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 113
        )

      [113] => stdClass Object
        (
          [field] => 114
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:43:44-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 114
        )

      [114] => stdClass Object
        (
          [field] => 115
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-09-20T09:02:56-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 119
        )

      [115] => stdClass Object
        (
          [field] => 116
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:43:54-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 116
        )

      [116] => stdClass Object
        (
          [field] => 117
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:43:57-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 117
        )

      [117] => stdClass Object
        (
          [field] => 118
          [relid] => 0
          [dorder] => 0
          [cdate] => 2022-08-29T12:44:01-05:00
          [links] => Array
            (
            )

          [id] => 118
        )

    )

  [fields] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [title] => Aff
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => AFF
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 1
          [cdate] => 2021-06-21T14:30:07-05:00
          [udate] => 2021-06-21T14:30:07-05:00
          [created_timestamp] => 2021-06-21 14:30:07
          [updated_timestamp] => 2021-06-21 14:30:07
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 1
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/1/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/1/relations
            )

          [id] => 1
        )

      [1] => stdClass Object
        (
          [title] => Gender
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => GENDER
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 2
          [cdate] => 2021-06-21T14:30:26-05:00
          [udate] => 2021-06-21T14:30:26-05:00
          [created_timestamp] => 2021-06-21 14:30:27
          [updated_timestamp] => 2021-06-21 14:30:27
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 2
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/2/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/2/relations
            )

          [id] => 2
        )

      [2] => stdClass Object
        (
          [title] => Numfor-from1
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => NUMFORFROM1
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 3
          [cdate] => 2021-06-21T14:31:20-05:00
          [udate] => 2021-06-21T14:31:20-05:00
          [created_timestamp] => 2021-06-21 14:31:20
          [updated_timestamp] => 2021-06-21 14:31:20
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 3
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/3/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/3/relations
            )

          [id] => 3
        )

      [3] => stdClass Object
        (
          [title] => Numfor-penname
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => NUMFORPENNAME
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 4
          [cdate] => 2021-06-21T14:31:27-05:00
          [udate] => 2021-06-21T14:31:27-05:00
          [created_timestamp] => 2021-06-21 14:31:27
          [updated_timestamp] => 2021-06-21 14:31:27
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 4
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/4/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/4/relations
            )

          [id] => 4
        )

      [4] => stdClass Object
        (
          [title] => Numfor-website
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => NUMFORWEBSITE
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 5
          [cdate] => 2021-06-21T14:31:36-05:00
          [udate] => 2021-06-21T14:31:36-05:00
          [created_timestamp] => 2021-06-21 14:31:36
          [updated_timestamp] => 2021-06-21 14:31:36
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 5
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/5/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/5/relations
            )

          [id] => 5
        )

      [5] => stdClass Object
        (
          [title] => Numfor-senderemail
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => NUMFORSENDEREMAIL
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 6
          [cdate] => 2021-06-21T14:31:45-05:00
          [udate] => 2021-06-21T14:31:45-05:00
          [created_timestamp] => 2021-06-21 14:31:45
          [updated_timestamp] => 2021-06-21 14:31:45
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 6
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/6/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/6/relations
            )

          [id] => 6
        )

      [6] => stdClass Object
        (
          [title] => Activity Level
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => ACTIVITY_LEVEL
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 7
          [cdate] => 2021-06-21T14:32:12-05:00
          [udate] => 2021-06-21T14:32:12-05:00
          [created_timestamp] => 2021-06-21 14:32:12
          [updated_timestamp] => 2021-06-21 14:32:12
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 7
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/7/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/7/relations
            )

          [id] => 7
        )

      [7] => stdClass Object
        (
          [title] => Meat
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => MEAT
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 8
          [cdate] => 2021-06-21T14:32:19-05:00
          [udate] => 2021-06-21T14:32:19-05:00
          [created_timestamp] => 2021-06-21 14:32:19
          [updated_timestamp] => 2021-06-21 14:32:19
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 8
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/8/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/8/relations
            )

          [id] => 8
        )

      [8] => stdClass Object
        (
          [title] => Veggies
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => VEGGIES
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 9
          [cdate] => 2021-06-21T14:32:27-05:00
          [udate] => 2021-06-21T14:32:27-05:00
          [created_timestamp] => 2021-06-21 14:32:27
          [updated_timestamp] => 2021-06-21 14:32:27
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 9
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/9/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/9/relations
            )

          [id] => 9
        )

      [9] => stdClass Object
        (
          [title] => Other Food
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => OTHER_FOOD
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 10
          [cdate] => 2021-06-21T14:32:34-05:00
          [udate] => 2021-06-21T14:32:34-05:00
          [created_timestamp] => 2021-06-21 14:32:34
          [updated_timestamp] => 2021-06-21 14:32:34
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 10
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/10/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/10/relations
            )

          [id] => 10
        )

      [10] => stdClass Object
        (
          [title] => age
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => AGE
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 11
          [cdate] => 2021-06-21T14:32:44-05:00
          [udate] => 2021-06-21T14:32:44-05:00
          [created_timestamp] => 2021-06-21 14:32:44
          [updated_timestamp] => 2021-06-21 14:32:44
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 11
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/11/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/11/relations
            )

          [id] => 11
        )

      [11] => stdClass Object
        (
          [title] => Height
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => HEIGHT
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 12
          [cdate] => 2021-06-21T14:32:49-05:00
          [udate] => 2021-06-21T14:32:49-05:00
          [created_timestamp] => 2021-06-21 14:32:49
          [updated_timestamp] => 2021-06-21 14:32:49
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 12
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/12/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/12/relations
            )

          [id] => 12
        )

      [12] => stdClass Object
        (
          [title] => Weight
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => WEIGHT
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 13
          [cdate] => 2021-06-21T14:32:54-05:00
          [udate] => 2021-06-21T14:32:54-05:00
          [created_timestamp] => 2021-06-21 14:32:54
          [updated_timestamp] => 2021-06-21 14:32:54
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 13
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/13/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/13/relations
            )

          [id] => 13
        )

      [13] => stdClass Object
        (
          [title] => Target Weight
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => TARGET_WEIGHT
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 14
          [cdate] => 2021-06-21T14:33:06-05:00
          [udate] => 2021-06-21T14:33:06-05:00
          [created_timestamp] => 2021-06-21 14:33:06
          [updated_timestamp] => 2021-06-21 14:33:06
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 14
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/14/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/14/relations
            )

          [id] => 14
        )

      [14] => stdClass Object
        (
          [title] => Measurment Type
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => MEASURMENT_TYPE
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 15
          [cdate] => 2021-06-21T14:33:12-05:00
          [udate] => 2021-06-21T14:33:12-05:00
          [created_timestamp] => 2021-06-21 14:33:13
          [updated_timestamp] => 2021-06-21 14:33:13
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 15
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/15/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/15/relations
            )

          [id] => 15
        )

      [15] => stdClass Object
        (
          [title] => Goal
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => GOAL
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 16
          [cdate] => 2021-06-21T14:33:20-05:00
          [udate] => 2021-06-21T14:33:20-05:00
          [created_timestamp] => 2021-06-21 14:33:20
          [updated_timestamp] => 2021-06-21 14:33:20
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 16
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/16/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/16/relations
            )

          [id] => 16
        )

      [16] => stdClass Object
        (
          [title] => Body Type
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => BODY_TYPE
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 17
          [cdate] => 2021-06-21T14:33:26-05:00
          [udate] => 2021-06-21T14:33:26-05:00
          [created_timestamp] => 2021-06-21 14:33:26
          [updated_timestamp] => 2021-06-21 14:33:26
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 17
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/17/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/17/relations
            )

          [id] => 17
        )

      [17] => stdClass Object
        (
          [title] => Background References
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => BACKGROUND_REFERENCES
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 18
          [cdate] => 2021-06-21T14:33:34-05:00
          [udate] => 2021-06-21T14:33:34-05:00
          [created_timestamp] => 2021-06-21 14:33:34
          [updated_timestamp] => 2021-06-21 14:33:34
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 18
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/18/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/18/relations
            )

          [id] => 18
        )

      [18] => stdClass Object
        (
          [title] => Guilty Pleasures
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => GUILTY_PLEASURES
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 19
          [cdate] => 2021-06-21T14:33:43-05:00
          [udate] => 2021-06-21T14:33:43-05:00
          [created_timestamp] => 2021-06-21 14:33:44
          [updated_timestamp] => 2021-06-21 14:33:44
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 19
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/19/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/19/relations
            )

          [id] => 19
        )

      [19] => stdClass Object
        (
          [title] => Routine
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => ROUTINE
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 20
          [cdate] => 2021-06-21T14:33:51-05:00
          [udate] => 2021-06-21T14:33:51-05:00
          [created_timestamp] => 2021-06-21 14:33:52
          [updated_timestamp] => 2021-06-21 14:33:52
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 20
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/20/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/20/relations
            )

          [id] => 20
        )

      [20] => stdClass Object
        (
          [title] => Sleep Schedule
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => SLEEP_SCHEDULE
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 21
          [cdate] => 2021-06-21T14:33:59-05:00
          [udate] => 2021-06-21T14:33:59-05:00
          [created_timestamp] => 2021-06-21 14:33:59
          [updated_timestamp] => 2021-06-21 14:33:59
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 21
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/21/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/21/relations
            )

          [id] => 21
        )

      [21] => stdClass Object
        (
          [title] => Water Intake
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => WATER_INTAKE
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 22
          [cdate] => 2021-06-21T14:34:06-05:00
          [udate] => 2021-06-21T14:34:06-05:00
          [created_timestamp] => 2021-06-21 14:34:06
          [updated_timestamp] => 2021-06-21 14:34:06
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 22
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/22/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/22/relations
            )

          [id] => 22
        )

      [22] => stdClass Object
        (
          [title] => Schedule
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => SCHEDULE
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 23
          [cdate] => 2021-06-21T14:34:12-05:00
          [udate] => 2021-06-21T14:34:12-05:00
          [created_timestamp] => 2021-06-21 14:34:12
          [updated_timestamp] => 2021-06-21 14:34:12
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 23
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/23/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/23/relations
            )

          [id] => 23
        )

      [23] => stdClass Object
        (
          [title] => Support
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => SUPPORT
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 24
          [cdate] => 2021-06-21T14:34:23-05:00
          [udate] => 2021-06-21T14:34:23-05:00
          [created_timestamp] => 2021-06-21 14:34:23
          [updated_timestamp] => 2021-06-21 14:34:23
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 24
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/24/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/24/relations
            )

          [id] => 24
        )

      [24] => stdClass Object
        (
          [title] => pf_receipt
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => PFRECEIPT
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 25
          [cdate] => 2021-06-29T10:32:09-05:00
          [udate] => 2021-06-29T10:32:09-05:00
          [created_timestamp] => 2021-06-29 10:32:09
          [updated_timestamp] => 2021-06-29 10:32:09
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 25
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/25/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/25/relations
            )

          [id] => 25
        )

      [25] => stdClass Object
        (
          [title] => TID
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => TID
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 26
          [cdate] => 2022-08-29T11:57:25-05:00
          [udate] => 2022-08-29T11:57:25-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 11:57:25
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 11:57:25
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 26
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/26/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/26/relations
            )

          [id] => 26
        )

      [26] => stdClass Object
        (
          [title] => PAGE
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => PAGE
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 27
          [cdate] => 2022-08-29T11:59:06-05:00
          [udate] => 2022-08-29T11:59:06-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 11:59:06
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 11:59:06
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 27
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/27/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/27/relations
            )

          [id] => 27
        )

      [27] => stdClass Object
        (
          [title] => TYPAGE
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => TYPAGE
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 28
          [cdate] => 2022-08-29T11:59:17-05:00
          [udate] => 2022-08-29T11:59:17-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 11:59:17
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 11:59:17
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 28
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/28/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/28/relations
            )

          [id] => 28
        )

      [28] => stdClass Object
        (
          [title] => backend
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => BACKEND
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 29
          [cdate] => 2022-08-29T11:59:56-05:00
          [udate] => 2022-08-29T11:59:56-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 11:59:56
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 11:59:56
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 29
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/29/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/29/relations
            )

          [id] => 29
        )

      [29] => stdClass Object
        (
          [title] => Types of Marketing
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => TYPES_OF_MARKETING
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 30
          [cdate] => 2022-08-29T12:00:19-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:00:19-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:00:19
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:00:19
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 30
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/30/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/30/relations
            )

          [id] => 30
        )

      [30] => stdClass Object
        (
          [title] => #1 Single biggest obstacles holding back from achieving your goals
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => 1_SINGLE_BIGGEST_OBSTACLES_HOLDING_BACK_FROM_ACHIEVING_YOUR_GOALS
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 31
          [cdate] => 2022-08-29T12:00:54-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:00:54-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:00:54
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:00:54
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 31
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/31/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/31/relations
            )

          [id] => 31
        )

      [31] => stdClass Object
        (
          [title] => Where do you see you see your greatest opportunity to scale your business in the next 3 months
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => WHERE_DO_YOU_SEE_YOU_SEE_YOUR_GREATEST_OPPORTUNITY_TO_SCALE_YOUR_BUSINESS_IN_THE_NEXT_3_MONTHS
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 32
          [cdate] => 2022-08-29T12:02:21-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:02:21-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:02:21
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:02:21
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 32
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/32/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/32/relations
            )

          [id] => 32
        )

      [32] => stdClass Object
        (
          [title] => Monthly revenue
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => MONTHLY_REVENUE
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 33
          [cdate] => 2022-08-29T12:02:40-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:02:40-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:02:40
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:02:40
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 33
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/33/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/33/relations
            )

          [id] => 33
        )

      [33] => stdClass Object
        (
          [title] => Which statements best describes
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => WHICH_STATEMENTS_BEST_DESCRIBES
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 34
          [cdate] => 2022-08-29T12:05:55-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:05:55-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:05:55
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:05:55
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 34
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/34/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/34/relations
            )

          [id] => 34
        )

      [34] => stdClass Object
        (
          [title] => How much client LTV
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => HOW_MUCH_CLIENT_LTV
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 35
          [cdate] => 2022-08-29T12:05:59-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:05:59-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:05:59
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:05:59
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 35
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/35/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/35/relations
            )

          [id] => 35
        )

      [35] => stdClass Object
        (
          [title] => Main URL
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => MAIN_URL
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 36
          [cdate] => 2022-08-29T12:06:03-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:06:03-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:06:03
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:06:03
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 36
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/36/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/36/relations
            )

          [id] => 36
        )

      [36] => stdClass Object
        (
          [title] => 1 - 10 Interest
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => 1_10_INTEREST
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 37
          [cdate] => 2022-08-29T12:06:08-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:06:08-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:06:08
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:06:08
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 37
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/37/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/37/relations
            )

          [id] => 37
        )

      [37] => stdClass Object
        (
          [title] => Marketing Budget
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => MARKETING_BUDGET
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 38
          [cdate] => 2022-08-29T12:06:12-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:06:12-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:06:12
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:06:12
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 38
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/38/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/38/relations
            )

          [id] => 38
        )

      [38] => stdClass Object
        (
          [title] => Type of Business
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => TYPE_OF_BUSINESS
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 39
          [cdate] => 2022-08-29T12:06:16-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:06:16-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:06:16
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:06:16
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 39
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/39/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/39/relations
            )

          [id] => 39
        )

      [39] => stdClass Object
        (
          [title] => How Many Leads
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => HOW_MANY_LEADS
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 40
          [cdate] => 2022-08-29T12:06:20-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:06:20-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:06:21
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:06:21
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 40
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/40/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/40/relations
            )

          [id] => 40
        )

      [40] => stdClass Object
        (
          [title] => Target revenue
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => TARGET_REVENUE
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 41
          [cdate] => 2022-08-29T12:06:25-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:06:25-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:06:25
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:06:25
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 41
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/41/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/41/relations
            )

          [id] => 41
        )

      [41] => stdClass Object
        (
          [title] => Revenue Goal
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => REVENUE_GOAL
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 42
          [cdate] => 2022-08-29T12:06:29-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:06:29-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:06:29
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:06:29
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 42
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/42/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/42/relations
            )

          [id] => 42
        )

      [42] => stdClass Object
        (
          [title] => Website URL
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => WEBSITE_URL
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 43
          [cdate] => 2022-08-29T12:06:33-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:06:33-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:06:34
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:06:34
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 43
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/43/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/43/relations
            )

          [id] => 43
        )

      [43] => stdClass Object
        (
          [title] => What do you sell
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => WHAT_DO_YOU_SELL
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 44
          [cdate] => 2022-08-29T12:06:38-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:06:38-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:06:38
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:06:38
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 44
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/44/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/44/relations
            )

          [id] => 44
        )

      [44] => stdClass Object
        (
          [title] => Ideal Client
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => IDEAL_CLIENT
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 45
          [cdate] => 2022-08-29T12:06:42-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:06:42-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:06:42
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:06:42
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 45
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/45/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/45/relations
            )

          [id] => 45
        )

      [45] => stdClass Object
        (
          [title] => deadline
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => DEADLINE
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 46
          [cdate] => 2022-08-29T12:06:46-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:06:46-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:06:47
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:06:47
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 46
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/46/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/46/relations
            )

          [id] => 46
        )

      [46] => stdClass Object
        (
          [title] => ETID
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => ETID
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 47
          [cdate] => 2022-08-29T12:06:51-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:06:51-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:06:51
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:06:51
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 47
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/47/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/47/relations
            )

          [id] => 47
        )

      [47] => stdClass Object
        (
          [title] => dob
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => DOB
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 48
          [cdate] => 2022-08-29T12:06:55-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:06:55-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:06:55
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:06:55
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 48
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/48/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/48/relations
            )

          [id] => 48
        )

      [48] => stdClass Object
        (
          [title] => sign
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => SIGN
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 49
          [cdate] => 2022-08-29T12:06:59-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:06:59-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:07:00
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:07:00
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 49
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/49/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/49/relations
            )

          [id] => 49
        )

      [49] => stdClass Object
        (
          [title] => cbskin
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => CBSKIN
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 50
          [cdate] => 2022-08-29T12:07:04-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:07:04-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:07:04
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:07:04
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 50
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/50/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/50/relations
            )

          [id] => 50
        )

      [50] => stdClass Object
        (
          [title] => pw
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => PW
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 51
          [cdate] => 2022-08-29T12:07:08-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:07:08-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:07:08
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:07:08
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 51
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/51/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/51/relations
            )

          [id] => 51
        )

      [51] => stdClass Object
        (
          [title] => iv
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => IV
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 52
          [cdate] => 2022-08-29T12:07:12-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:07:12-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:07:13
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:07:13
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 52
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/52/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/52/relations
            )

          [id] => 52
        )

      [52] => stdClass Object
        (
          [title] => PARAM
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => PARAM
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 53
          [cdate] => 2022-08-29T12:38:07-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:38:07-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:38:07
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:38:07
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 53
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/53/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/53/relations
            )

          [id] => 53
        )

      [53] => stdClass Object
        (
          [title] => RECEIPT
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => RECEIPT
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 54
          [cdate] => 2022-08-29T12:38:11-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:38:11-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:38:11
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:38:11
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 54
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/54/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/54/relations
            )

          [id] => 54
        )

      [54] => stdClass Object
        (
          [title] => problem
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => PROBLEM
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 55
          [cdate] => 2022-08-29T12:38:16-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:38:16-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:38:16
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:38:16
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 55
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/55/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/55/relations
            )

          [id] => 55
        )

      [55] => stdClass Object
        (
          [title] => tarot
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => TAROT
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 56
          [cdate] => 2022-08-29T12:38:20-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:38:20-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:38:20
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:38:20
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 56
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/56/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/56/relations
            )

          [id] => 56
        )

      [56] => stdClass Object
        (
          [title] => Tarot 2
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => TAROT_2
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 57
          [cdate] => 2022-08-29T12:38:24-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:38:24-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:38:24
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:38:24
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 57
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/57/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/57/relations
            )

          [id] => 57
        )

      [57] => stdClass Object
        (
          [title] => ASTRO_RECEIPT
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => ASTRORECEIPT
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 58
          [cdate] => 2022-08-29T12:38:29-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:38:29-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:38:29
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:38:29
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 58
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/58/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/58/relations
            )

          [id] => 58
        )

      [58] => stdClass Object
        (
          [title] => Astro Renewal Date
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => ASTRO_RENEWAL_DATE
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 59
          [cdate] => 2022-08-29T12:39:01-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:39:01-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:39:01
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:39:01
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 59
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/59/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/59/relations
            )

          [id] => 59
        )

      [59] => stdClass Object
        (
          [title] => Astro Reminder Date
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => ASTRO_REMINDER_DATE
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 60
          [cdate] => 2022-08-29T12:39:05-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:39:05-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:39:05
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:39:05
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 60
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/60/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/60/relations
            )

          [id] => 60
        )

      [60] => stdClass Object
        (
          [title] => SMRENEWALDATE
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => SMRENEWALDATE
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 61
          [cdate] => 2022-08-29T12:39:10-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:39:10-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:39:10
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:39:10
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 61
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/61/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/61/relations
            )

          [id] => 61
        )

      [61] => stdClass Object
        (
          [title] => NUMFORRENEWALDATE
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => NUMFORRENEWALDATE
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 62
          [cdate] => 2022-08-29T12:39:14-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:39:14-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:39:14
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:39:14
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 62
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/62/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/62/relations
            )

          [id] => 62
        )

      [62] => stdClass Object
        (
          [title] => NO_1
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => NO1
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 63
          [cdate] => 2022-08-29T12:39:18-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:39:18-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:39:18
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:39:18
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 63
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/63/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/63/relations
            )

          [id] => 63
        )

      [63] => stdClass Object
        (
          [title] => NO_2
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => NO2
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 64
          [cdate] => 2022-08-29T12:39:22-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:39:22-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:39:23
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:39:23
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 64
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/64/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/64/relations
            )

          [id] => 64
        )

      [64] => stdClass Object
        (
          [title] => NO_3
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => NO3
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 65
          [cdate] => 2022-08-29T12:39:27-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:39:27-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:39:27
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:39:27
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 65
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/65/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/65/relations
            )

          [id] => 65
        )

      [65] => stdClass Object
        (
          [title] => NUMFORRECEIPT
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => NUMFORRECEIPT
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 66
          [cdate] => 2022-08-29T12:39:31-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:39:31-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:39:31
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:39:31
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 66
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/66/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/66/relations
            )

          [id] => 66
        )

      [66] => stdClass Object
        (
          [title] => acoffer1
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => ACOFFER1
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 67
          [cdate] => 2022-08-29T12:39:36-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:39:36-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:39:36
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:39:36
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 67
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/67/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/67/relations
            )

          [id] => 67
        )

      [67] => stdClass Object
        (
          [title] => acoffer2
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => ACOFFER2
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 68
          [cdate] => 2022-08-29T12:39:40-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:39:40-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:39:40
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:39:40
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 68
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/68/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/68/relations
            )

          [id] => 68
        )

      [68] => stdClass Object
        (
          [title] => acoffer3
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => ACOFFER3
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 69
          [cdate] => 2022-08-29T12:39:44-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:39:44-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:39:44
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:39:44
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 69
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/69/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/69/relations
            )

          [id] => 69
        )

      [69] => stdClass Object
        (
          [title] => acoffer4
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => ACOFFER4
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 70
          [cdate] => 2022-08-29T12:39:48-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:39:48-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:39:49
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:39:49
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 70
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/70/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/70/relations
            )

          [id] => 70
        )

      [70] => stdClass Object
        (
          [title] => acoffer5
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => ACOFFER5
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 71
          [cdate] => 2022-08-29T12:39:53-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:39:53-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:39:53
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:39:53
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 71
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/71/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/71/relations
            )

          [id] => 71
        )

      [71] => stdClass Object
        (
          [title] => acoffer6
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => ACOFFER6
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 72
          [cdate] => 2022-08-29T12:39:57-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:39:57-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:39:57
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:39:57
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 72
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/72/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/72/relations
            )

          [id] => 72
        )

      [72] => stdClass Object
        (
          [title] => acoffer7
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => ACOFFER7
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 73
          [cdate] => 2022-08-29T12:40:02-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:40:02-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:40:02
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:40:02
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 73
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/73/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/73/relations
            )

          [id] => 73
        )

      [73] => stdClass Object
        (
          [title] => acoffer8
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => ACOFFER8
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 74
          [cdate] => 2022-08-29T12:40:06-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:40:06-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:40:06
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:40:06
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 74
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/74/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/74/relations
            )

          [id] => 74
        )

      [74] => stdClass Object
        (
          [title] => acoffer9
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => ACOFFER9
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 75
          [cdate] => 2022-08-29T12:40:10-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:40:10-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:40:10
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:40:10
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 75
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/75/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/75/relations
            )

          [id] => 75
        )

      [75] => stdClass Object
        (
          [title] => acoffer10
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => ACOFFER10
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 76
          [cdate] => 2022-08-29T12:40:14-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:40:14-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:40:15
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:40:15
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 76
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/76/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/76/relations
            )

          [id] => 76
        )

      [76] => stdClass Object
        (
          [title] => acoffer11
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => ACOFFER11
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 77
          [cdate] => 2022-08-29T12:40:19-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:40:19-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:40:19
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:40:19
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 77
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/77/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/77/relations
            )

          [id] => 77
        )

      [77] => stdClass Object
        (
          [title] => acoffer12
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => ACOFFER12
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 78
          [cdate] => 2022-08-29T12:40:23-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:40:23-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:40:23
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:40:23
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 78
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/78/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/78/relations
            )

          [id] => 78
        )

      [78] => stdClass Object
        (
          [title] => acoffer13
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => ACOFFER13
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 79
          [cdate] => 2022-08-29T12:40:27-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:40:27-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:40:28
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:40:28
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 79
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/79/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/79/relations
            )

          [id] => 79
        )

      [79] => stdClass Object
        (
          [title] => acoffer14
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => ACOFFER14
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 80
          [cdate] => 2022-08-29T12:40:32-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:40:32-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:40:32
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:40:32
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 80
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/80/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/80/relations
            )

          [id] => 80
        )

      [80] => stdClass Object
        (
          [title] => acoffer15
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => ACOFFER15
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 81
          [cdate] => 2022-08-29T12:40:36-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:40:36-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:40:36
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:40:36
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 81
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/81/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/81/relations
            )

          [id] => 81
        )

      [81] => stdClass Object
        (
          [title] => acoffer16
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => ACOFFER16
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 82
          [cdate] => 2022-08-29T12:40:40-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:40:40-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:40:40
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:40:40
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 82
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/82/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/82/relations
            )

          [id] => 82
        )

      [82] => stdClass Object
        (
          [title] => acoffer17
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => ACOFFER17
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 83
          [cdate] => 2022-08-29T12:40:45-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:40:45-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:40:45
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:40:45
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 83
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/83/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/83/relations
            )

          [id] => 83
        )

      [83] => stdClass Object
        (
          [title] => acoffer18
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => ACOFFER18
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 84
          [cdate] => 2022-08-29T12:40:49-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:40:49-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:40:49
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:40:49
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 84
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/84/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/84/relations
            )

          [id] => 84
        )

      [84] => stdClass Object
        (
          [title] => acoffer19
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => ACOFFER19
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 85
          [cdate] => 2022-08-29T12:40:53-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:40:53-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:40:53
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:40:53
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 85
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/85/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/85/relations
            )

          [id] => 85
        )

      [85] => stdClass Object
        (
          [title] => acoffer20
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => ACOFFER20
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 86
          [cdate] => 2022-08-29T12:40:58-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:40:58-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:40:58
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:40:58
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 86
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/86/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/86/relations
            )

          [id] => 86
        )

      [86] => stdClass Object
        (
          [title] => acoffer21
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => ACOFFER21
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 87
          [cdate] => 2022-08-29T12:41:02-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:41:02-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:41:02
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:41:02
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 87
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/87/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/87/relations
            )

          [id] => 87
        )

      [87] => stdClass Object
        (
          [title] => acoffer22
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => ACOFFER22
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 88
          [cdate] => 2022-08-29T12:41:06-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:41:06-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:41:06
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:41:06
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 88
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/88/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/88/relations
            )

          [id] => 88
        )

      [88] => stdClass Object
        (
          [title] => acoffer23
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => ACOFFER23
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 89
          [cdate] => 2022-08-29T12:41:11-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:41:11-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:41:11
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:41:11
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 89
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/89/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/89/relations
            )

          [id] => 89
        )

      [89] => stdClass Object
        (
          [title] => acoffer24
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => ACOFFER24
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 90
          [cdate] => 2022-08-29T12:41:15-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:41:15-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:41:15
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:41:15
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 90
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/90/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/90/relations
            )

          [id] => 90
        )

      [90] => stdClass Object
        (
          [title] => acoffer25
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => ACOFFER25
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 91
          [cdate] => 2022-08-29T12:41:19-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:41:19-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:41:19
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:41:19
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 91
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/91/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/91/relations
            )

          [id] => 91
        )

      [91] => stdClass Object
        (
          [title] => receivedsoulmatesk
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => RECEIVEDSOULMATESK
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 92
          [cdate] => 2022-08-29T12:41:24-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:41:24-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:41:24
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:41:24
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 92
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/92/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/92/relations
            )

          [id] => 92
        )

      [92] => stdClass Object
        (
          [title] => FORTUNERECEIPT
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => FORTUNERECEIPT
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 93
          [cdate] => 2022-08-29T12:42:13-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:42:13-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:42:13
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:42:13
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 93
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/93/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/93/relations
            )

          [id] => 93
        )

      [93] => stdClass Object
        (
          [title] => lastopen
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => LASTOPEN
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 94
          [cdate] => 2022-08-29T12:42:17-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:42:17-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:42:17
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:42:17
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 94
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/94/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/94/relations
            )

          [id] => 94
        )

      [94] => stdClass Object
        (
          [title] => question1
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => QUESTION1
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 95
          [cdate] => 2022-08-29T12:42:21-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:42:21-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:42:21
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:42:21
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 95
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/95/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/95/relations
            )

          [id] => 95
        )

      [95] => stdClass Object
        (
          [title] => question2
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => QUESTION2
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 96
          [cdate] => 2022-08-29T12:42:25-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:42:25-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:42:25
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:42:25
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 96
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/96/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/96/relations
            )

          [id] => 96
        )

      [96] => stdClass Object
        (
          [title] => racialpref
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => RACIALPREF
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 97
          [cdate] => 2022-08-29T12:42:30-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:42:30-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:42:30
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:42:30
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 97
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/97/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/97/relations
            )

          [id] => 97
        )

      [97] => stdClass Object
        (
          [title] => sexualorientation
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => SEXUALORIENTATION
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 98
          [cdate] => 2022-08-29T12:42:34-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:42:34-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:42:34
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:42:34
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 98
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/98/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/98/relations
            )

          [id] => 98
        )

      [98] => stdClass Object
        (
          [title] => relationship status
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => RELATIONSHIP_STATUS
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 99
          [cdate] => 2022-08-29T12:42:38-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:42:38-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:42:38
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:42:38
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 99
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/99/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/99/relations
            )

          [id] => 99
        )

      [99] => stdClass Object
        (
          [title] => Letter 1
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => LETTER_1
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 100
          [cdate] => 2022-08-29T12:42:43-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:42:43-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:42:43
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:42:43
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 100
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/100/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/100/relations
            )

          [id] => 100
        )

      [100] => stdClass Object
        (
          [title] => Letter 2
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => LETTER_2
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 101
          [cdate] => 2022-08-29T12:42:47-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:42:47-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:42:47
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:42:47
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 101
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/101/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/101/relations
            )

          [id] => 101
        )

      [101] => stdClass Object
        (
          [title] => Partner Compatibility
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => PARTNER_COMPATIBILITY
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 102
          [cdate] => 2022-08-29T12:42:51-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:42:51-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:42:51
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:42:51
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 102
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/102/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/102/relations
            )

          [id] => 102
        )

      [102] => stdClass Object
        (
          [title] => Partner Name
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => PARTNER_NAME
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 103
          [cdate] => 2022-08-29T12:42:56-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:42:56-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:42:56
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:42:56
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 103
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/103/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/103/relations
            )

          [id] => 103
        )

      [103] => stdClass Object
        (
          [title] => Partner Sign
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => PARTNER_SIGN
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 104
          [cdate] => 2022-08-29T12:43:00-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:43:00-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:43:01
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:43:01
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 104
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/104/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/104/relations
            )

          [id] => 104
        )

      [104] => stdClass Object
        (
          [title] => psq1
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => PSQ1
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 105
          [cdate] => 2022-08-29T12:43:04-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:43:04-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:43:04
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:43:04
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 105
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/105/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/105/relations
            )

          [id] => 105
        )

      [105] => stdClass Object
        (
          [title] => psq2
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => PSQ2
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 106
          [cdate] => 2022-08-29T12:43:09-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:43:09-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:43:09
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:43:09
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 106
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/106/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/106/relations
            )

          [id] => 106
        )

      [106] => stdClass Object
        (
          [title] => psq3
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => PSQ3
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 107
          [cdate] => 2022-08-29T12:43:13-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:43:13-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:43:13
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:43:13
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 107
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/107/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/107/relations
            )

          [id] => 107
        )

      [107] => stdClass Object
        (
          [title] => pqs4
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => PQS4
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 108
          [cdate] => 2022-08-29T12:43:18-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:43:18-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:43:18
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:43:18
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 108
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/108/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/108/relations
            )

          [id] => 108
        )

      [108] => stdClass Object
        (
          [title] => psq5
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => PSQ5
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 109
          [cdate] => 2022-08-29T12:43:22-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:43:22-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:43:22
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:43:22
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 109
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/109/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/109/relations
            )

          [id] => 109
        )

      [109] => stdClass Object
        (
          [title] => Birthplace
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => BIRTHPLACE
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 110
          [cdate] => 2022-08-29T12:43:26-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:43:26-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:43:26
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:43:26
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 110
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/110/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/110/relations
            )

          [id] => 110
        )

      [110] => stdClass Object
        (
          [title] => card1
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => CARD1
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 111
          [cdate] => 2022-08-29T12:43:30-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:43:30-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:43:31
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:43:31
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 111
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/111/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/111/relations
            )

          [id] => 111
        )

      [111] => stdClass Object
        (
          [title] => card2
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => CARD2
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 112
          [cdate] => 2022-08-29T12:43:35-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:43:35-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:43:35
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:43:35
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 112
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/112/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/112/relations
            )

          [id] => 112
        )

      [112] => stdClass Object
        (
          [title] => card3
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => CARD3
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 113
          [cdate] => 2022-08-29T12:43:39-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:43:39-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:43:39
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:43:39
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 113
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/113/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/113/relations
            )

          [id] => 113
        )

      [113] => stdClass Object
        (
          [title] => career
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => CAREER
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 114
          [cdate] => 2022-08-29T12:43:43-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:43:43-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:43:44
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:43:44
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 114
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/114/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/114/relations
            )

          [id] => 114
        )

      [114] => stdClass Object
        (
          [title] => intcbid
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => INTCBID
          [defval] => neuro99
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 115
          [cdate] => 2022-08-29T12:43:48-05:00
          [udate] => 2022-09-20T09:02:55-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:43:48
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:43:48
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 119
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/115/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/115/relations
            )

          [id] => 115
        )

      [115] => stdClass Object
        (
          [title] => country
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => COUNTRY
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 116
          [cdate] => 2022-08-29T12:43:53-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:43:53-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:43:53
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:43:53
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 116
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/116/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/116/relations
            )

          [id] => 116
        )

      [116] => stdClass Object
        (
          [title] => dob-decade
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => DOBDECADE
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 117
          [cdate] => 2022-08-29T12:43:57-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:43:57-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:43:57
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:43:57
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 117
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/117/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/117/relations
            )

          [id] => 117
        )

      [117] => stdClass Object
        (
          [title] => Mood
          [descript] => 
          [type] => text
          [isrequired] => 0
          [perstag] => MOOD
          [defval] => 
          [show_in_list] => 0
          [rows] => 0
          [cols] => 0
          [visible] => 1
          [service] => 
          [ordernum] => 118
          [cdate] => 2022-08-29T12:44:01-05:00
          [udate] => 2022-08-29T12:44:01-05:00
          [created_timestamp] => 2022-08-29 12:44:01
          [updated_timestamp] => 2022-08-29 12:44:01
          [created_by] => 1
          [updated_by] => 1
          [options] => Array
            (
            )

          [relations] => Array
            (
              [0] => 118
            )

          [links] => stdClass Object
            (
              [options] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/118/options
              [relations] => https://neuromarketingads.api-us1.com/api/3/fields/118/relations
            )

          [id] => 118
        )

    )

  [meta] => stdClass Object
    (
      [total] => 118
      [selected] => 
    )

)